Kõikidele SRP Grupp teenindatavatele objektidele on määratud objektijuht.

Objektijuhi ülesanne on kvaliteetse teenuse osutamise korraldamine, regulaarse sisekontrolli tagamine, suhtlemine tellija kontaktisikuga, kvaliteeditaseme jälgimine ja kontrollimine ning objekti varustamise organiseerimine .

Efektiivne töökorraldus ja personaalne lähenemine aitavad tagada objektil parima töökvaliteedi ja kliendi rahulolu .