Kõikidele SRP Grupp teenindatavatele objektidele on määratud objektijuht.

Objektijuhi ülesanne on kvaliteetse teenuse osutamise korraldamine, regulaarse sisekontrolli tagamine, suhtlemine tellija kontaktisikuga, kvaliteeditaseme jälgimine ja kontrollimine ning objekti varustamise organiseerimine.

Efektiivne töökorraldus ja personaalne lähenemine aitavad tagada objektil parima töökvaliteedi ja kliendi rahulolu.